Darbības jomas

Sabiedriskās domas vadība

Diskusiju iniciēšana un vadība

Valdības un pašvaldību attiecības

Interešu pārstāvniecība

Korporatīvās sociālās atbildības un filantropijas vadība

Koalīciju veidošana

Pārstāvniecība un starpniecība