Vērtības

Uzticamība

Godīgums pret sevi un apkārtējiem ir priekšnoteikums izcilam rezultātam.

Vizionārisms

Mūsu ideju vērtība atklājas to mērogā.

Pieredze

Zināšanas par pagātnes notikumiem ļauj modelēt stratēģijas nākotnes sasniegumiem.

Diskrētums

Par mums runā mūsu klienti, nevis otrādi.

Attiecības

Mēs veidojam ilgtermiņa saiknes ar lēmumu pieņēmējiem medijos, privātajā biznesā, pašvaldībās un valsts struktūrās visos līmeņos.