Vērtības

Attiecības

Ir labi, ja ir kāds, kuram vari piezvanīt jebkurā laikā.

Atbildība

Esam pārliecināti par katru soli, ko speram, un katru vārdu, ko pasakām.

Izcilība

Vienīgais pieņemamais rezultāts ir iespējami labākais.

Novatorisms

Atrodam netradicionālus risinājumus netradicionālām situācijām.

Nozīmīgums

Darbībai jābūt jēgpilnai un ikvienam rezultātam jābūt ar pievienoto vērtību.

Uzdrošināšanās

Sapņiem ir jābūt lieliem.